Reeds enige tijd geleden omarmden de bevoegde overheden en handhavingsinstanties in Nederland de Landelijke Handhavingstrategie (LHS). Daarbij grijpen zij passend en uniform in bij bevindingen die gedaan zijn tijdens toezicht. Het is de intentie om met de Landelijke Handhavingstrategie voor een gelijk speelveld te zorgen in de omgevingsrechtelijke handhaving. Met de LHS worden het bestuurs- en strafrecht met elkaar verbonden.

Met de training “Werken met de Landelijke Handhavingstrategie” wordt uw organisatie op interactieve wijze geprofessionaliseerd in de toepassing van de Landelijke Handhavingstrategie.

Met de komst van de Landelijke handhavingstrategie (LHS) hebben nieuwe inzichten met betrekking tot integrale handhaving het licht gezien. Ook  het  bestuur van  jouw organisatie heeft de  Landelijke handhavingstrategie vastgesteld. Toch merken we dat het werken met de LHS niet vanzelfsprekend is. Menig toezichthouder heeft moeite met het invullen van de interventiematrix. De theorie wordt niet eenduidig geïnterpreteerd en ook de praktische uitvoering is niet duidelijk binnen teams.

VerstallenMilieutrainingen heeft een zeer verhelderende en praktische training samengesteld, die met veel enthousiasme door de deelnemers is ontvangen.

Zaken die daarin aan de orde komen zijn:

Wat zijn de gevolgen hiervan voor jou en je organisatie?

Welke keuze maak je als het gaat om passend interveniëren in handhavingsituaties?

Hoe gebruik je de interventieladder en interventiematrix?

Hoe beoordeel je het gedrag van de overtreder?

Hoe gaat jouw organisatie de kwaliteit en monitoring borgen?

Hoe kom je binnen je team op één lijn?

Vragen waar wij met onze training ‘Werken met de Landelijke handhavingstrategie’ een duidelijk antwoord op  geven. We introduceren de manier van werken van de Landelijke handhavingstrategie met de interventieladder en interventiematrix op een interactieve manier, waarbij jij deze toetst en toepast aan de hand van uit jouw eigen praktijk of daarop afgestemde casuïstiek. We introduceren het werken met een tijdlijn in de handhavingszaken. Daarnaast schenken we met name aandacht in deze training aan het aspect hoe je het gedrag kunt kwalificeren van de overtreder. We leren je beter te interviewen. We gebruiken daarbij praktische oefeningen waar je zelf mee aan de slag gaat.

Resultaat

Na het volgen van deze training, heb je voldoende kennis en inzicht om te handelen overeenkomstig de LHS en zit je team ook op één lijn.  Je bent daarmee in staat om een belangrijk bijdrage te leveren aan de professionaliteit van je organisatie en het beeld wat burgers en bedrijven mogen hebben van een betrouwbare en slagvaardige overheidsinstantie, die gestalte geeft aan het ‘Level playing field’.

 

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvangt u een certificaat van deelname