Trainingspagina

We hebben méér dan 100.000 kilometer rioleringen in Nederland. Verschillende problemen dienen zich elke dag weer aan. Lekkages of morsingen bij bedrijven, illegale lozingen, illegale of onjuiste aansluitingen, verstoppingen door lozingen, aantasting door stoffen die niet in de riolering zouden mogen komen, drugslaboratoria….

Het is slechts een greep uit allerlei zaken waar je als toezichthouder of piketmedewerker, elke dag mee geconfronteerd kan worden.

Met deze training heb je meer inzicht in de gevolgen voor het rioolsysteem of voor de rwzi, de juridische instrumenten, de samenwerking met andere bevoegde gezagen. Met casuïstiek uit de praktijk leer je de problemen op de juiste manier aan te pakken.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • 8-20 deelnemers