Horen van personen

Kranten, radio en televisie berichten dagelijks over rechtszaken; "Appellanten stellen dat zij ten onrechte niet zijn gehoord", “Verdachte trekt bekentenis in” of “Getuige in proces pleegt meineed

Berichtgeving die toch met regelmaat de aandacht trekt. Natuurlijk is niet iedere ambtenaar die een persoon hoort, een geboren rechercheur/verhoorder. Toch is kennis en vaardigheid van ambtenaren die regelmatig  personen horen een onderdeel wat in hun vak meer aandacht verdient. Zeker nu ook in het bestuursrecht het horen van personen een belangrijk onderdeel is van de procedurele gang van zaken.

Een verklaring afgelegd in een strafzaak of bestuursrechtelijke zaak kan vérstrekkende gevolgen hebben, voor de burger maar ook voor de overheid.

Met de komst van de bestuurlijke boete dienen niet alleen opsporingsambtenaren in het horen van personen te worden opgeleid, maar ook toezichthouders.  Ook in die gevallen dient de burger te worden gehoord. Na deze training ben je in staat op basis van objectieve waarheidsvinding tot een zo goed en rechtvaardig mogelijk oordeel te komen door uw verhoor-, luister- en interpretatietechnieken te optimaliseren.

Objectieve waarheidsvinding is de sleutel in veel processen waarbij het horen een belangrijke rol speelt. Op basis van de objectieve waarheidsvinding tot een zo goed en rechtvaardig mogelijk oordeel komen.

Daarnaast geniet de burger een aantal rechten ter bescherming en wenst hij of zij de overheid van repliek te dienen om zijn of haar zienswijze te ventileren om eigen persoon of goed te beschermen tegenover het overheidsingrijpen. De burger is een stuk mondiger geworden. In de training wordt met behulp van een acteur hiermee geoefend.

Onderwerpen: De training horen van personen is speciaal ontwikkeld voor personen die vanuit hun functie beroepsmatig te maken hebben of krijgen met het (ver)horen van personen en geeft antwoord op vragen zoals:

 • Welke rechten en verplichtingen gelden er ten aanzien van het (ver)horen?
 • Fair play?
 • Zienswijze?
 • Onrechtmatig verkregen bewijs?
 • U bent niet tot antwoorden verplicht.
 • Basisbeginselen van het horen/verhoren van personen
 • Rechten van de mens
 • Communicatiestijlen
Informatie
 • 4 dagdelen
 • We trainen de praktijk bewust met kleine groepjes
 • Na de training ontvang je een certficaat van deelname