VERHOOR
15967
page-template-default,page,page-id-15967,page-child,parent-pageid-15977,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

VERHOOR

4 dagdelen / 8 deelnemers

“Verdachte trekt bekentenis in” of “Getuige in proces pleegt meineed

Deze krantenkoppen trekken de laatste tijd vaak onze aandacht. Het lijkt of dit alleen maar speelt bij grote strafzaken, maar niets is minder waar.

Een verklaring afgelegd in een strafzaak of bestuursrechtelijke zaak kan vérstrekkende gevolgen hebben, voor de burger maar ook voor de overheid.

Het horen van mensen is een dagelijkse bezigheid van opsporingsambtenaren, officieren van justitie en rechters in het strafrecht, maar ook in het bestuursrecht van bijvoorbeeld de Staatsraden van de Raad van State, bezwaar- en beroepscommissies en nog andere ambtenaren.

Met de komst van de bestuurlijke boete en de bestuurlijke strafbeschikking wordt deze groep nog groter. Ook in deze kwesties dient de burger te worden gehoord. Na deze training ben je in staat op basis van objectieve waarheidsvinding tot een zo goed en rechtvaardig mogelijk oordeel te komen door uw verhoor-, luister- en interpretatietechnieken te optimaliseren.

Objectieve waarheidsvinding is de sleutel in veel processen waarbij het verhoor een belangrijke rol speelt. Op basis van de objectieve waarheidsvinding tot een zo goed en rechtvaardig mogelijk oordeel komen.

Daarnaast geniet de burger een aantal rechten ter bescherming en wenst hij of zij de overheid van repliek te dienen om zijn of haar zienswijze te ventileren om eigen persoon of goed te beschermen tegenover het overheidsingrijpen. De burger is een stuk mondiger geworden. In de training wordt met behulp van een acteur hiermee geoefend.

Onderwerpen: De cursus (ver)hoortechniek is speciaal ontwikkeld voor personen die vanuit hun functie beroepsmatig te maken hebben of krijgen met het (ver)horen van personen en geeft antwoord op vragen zoals:

  • Welke rechten en verplichtingen gelden er ten aanzien van het (ver)horen?
  • Fair play?
  • Zienswijze?
  • Onrechtmatig verkregen bewijs?
  • U bent niet tot antwoorden verplicht en alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt?
  • Basisbeginselen van het horen/verhoren van personen
  • Rechten van de mens
  • Communicatiestijlen
verhoor