TOEZICHT OP (INDIRECTE) LOZINGEN
15965
page-template-default,page,page-id-15965,page-child,parent-pageid-15977,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

TOEZICHT OP (INDIRECTE) LOZINGEN

2 of 4 dagdelen / 8-20 deelnemers

Er is in korte tijd veel veranderd in de regelgeving ten aanzien van lozingen van afvalwater. Veel lozingen, zowel op oppervlaktewater als op rioleringen, vallen tegenwoordig onder algemene regels en zijn daarmee vrij van een vergunningsplicht.

Sommige lozingen zijn ook van bevoegd gezag veranderd. Voor veel milieuambtenaren, zowel toezichthouders als opsporingsambtenaren, is de hele materie rondom lozingen nog steeds onduidelijk. Dat betekent dat het gevaar bestaat dat op een onjuiste juridische titel wordt gehandhaafd, met alle gevolgen van dien.

Deze trainingen zijn bedoeld om het inzicht in de materie rondom lozingen helder te maken en daarmee het juiste toezicht en handhaving te kunnen uitvoeren. Onze trainingen zijn sterk praktijkgericht met veel ruimte voor casuïstiek. Natuurlijk ontvangt u een Bewijs van deelname aan deze trainingen.

Training Toezicht op lozingen A (eendaagse training)

Doel: Na deze training begrijp je de opzet van de regelgeving rondom de diverse lozingen en is het verband tussen algemene regels uit de Lozingenbesluiten en de vergunningsplicht duidelijk.

Onderwerpen: In deze training wordt voornamelijk de theorie behandeld rondom de diverse lozingen en bijbehorende wetgeving als het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de Waterwet, het Besluit lozing buiten inrichtingen en het Besluit lozing afvalwater huishoudens.

Training Toezicht op lozingen B (tweedaagse training)

Doel: Na deze training begrijp je de opzet van de regelgeving rondom de diverse lozingen en is het verband tussen algemene regels uit de Lozingenbesluiten en de vergunningsplicht duidelijk. Daarnaast weet je op welke wijze je het toezicht en de handhaving op lozingen kunt uitvoeren, waarbij ook aandacht is voor praktische specifieke zaken als monsterneming
en bewijslast in het kader van bestuursrecht en strafrecht.

Onderwerpen: In deze training wordt naast de hiervoor onder training A genoemde theorie, ook de praktische handhaving rondom lozingen behandeld. Hierbij is er aandacht voor de nodige casuïstiek en wordt nader ingegaan op essentiële zaken bij lozingen als bewijslast en bemonstering. In deze training word je ook duidelijk dat bemonstering in veel gevallen juist achterwege dient te blijven.