Rapporteren

... op de juiste juridische wijze!

Het opmaken van een juridisch goed rapport blijkt voor menig toezichthouder nog een uitdaging te zijn. De juiste wijze van verslaglegging moet voor anderen in het proces zodanig zijn dat zij zich een beeld kunnen vormen over hetgeen is onderzocht, bevonden en besloten, welke bevoegdheden zijn toegepast en op welke gronden.

Zoals een bestuursrechter ooit vertelde:

“Wij weten wat het bestuursorgaan bedoelt, maar het komt er niet goed uit, Onderzoeken is één ding, maar onderzoeksbevindingen op papier zetten is een tweede.”

Met deze training ben je in staat rapporten met een gedegen kwaliteit op te maken en ervoor te zorgen dat aan een aantal vormvereisten wordt voldaan. Daarbij inbegrepen de essentiële voorwaarden die voortvloeien uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals waarin naast essentiële voorwaarden ook het beoefenen van het schrijven van rapporten aan bod komen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Introductie
  • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Lay-out en werkvormen
  • Redenen van wetenschap
  • Je zaak bewijzen
  • Horen van de overtreder
Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname