Rapporteren

Een belangrijke taak voor een toezichthouder is een rapport op te maken van datgene dat hij in zijn functie heeft waargenomen en verricht. Het rapport dient vervolgens als juridische basis voor verder te nemen maatregelen. Onze rechtscolleges hechten veel waarde aan een goed rapport. Helaas blijkt dat in de praktijk de rapporten vaak van slechte kwaliteit zijn, met alle gevolgen van dien.

Deze training is speciaal ontwikkeld om de toezichthouder zijn rapportages op een inhoudelijk en juridisch juiste wijze te kunnen opmaken.

We gebruiken daarbij casuïstiek uit je eigen praktijk. Na het volgen van de training kun je ons nog drie keer een rapport toezenden ter controle of het voldoet aan de eisen van een goed rapport.

Wij laten je dus na een training niet “zwemmen”, maar geven nog een stuk begeleiding na afloop. Je rapportages zijn na deze training begrijpelijk en in een logische volgorde opgesteld, geven een 3e persoon, zoals een rechter of bezwaar- en adviescommissie, de juiste juridische informatie. Daarbij geef je inzicht in wat er gebeurd is en geeft je rapport antwoord op de 7 gouden W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, wijze waarop).

Informatie
  • 2 dagdelen
  • 8-20 deelnemers