Juridische monsterneming

Monsters nemen is een vak apart. Er moet aan allerlei kwaliteitseisen worden voldaan, die het laboratorium oplegt om een goed en betrouwbaar analyseresultaat te verkrijgen.

Naast al die regels moeten er ook veel juridische punten aandacht krijgen. We nemen de "Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten" nader onder de loep.

We gaan interactief aan de slag met praktijksituaties en krijgen antwoord op vragen als: Is er recht op een contramonster? Hoe en wat moet er allemaal worden vastgelegd? Is een toezichtmonster ook bruikbaar voor het strafrecht? Ben ik wel of niet bevoegd om een monster te nemen? Wat is mijn rol als toezichthouder of piketmedewerker? Hoe lever ik het juiste bewijs met mijn monster?

Al deze vragen en nog meer worden beantwoord in deze training, gegeven door ervaren praktijkdocenten.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Verzorgd door docenten uit de praktijk