Hogere boa opleiding milieu

Wil je als Boa méér bijscholing, méér uitgedaagd worden in de lesstof, echt verdiepen? Dan is er de unieke mogelijkheid om de Hogere Boa Opleiding Milieu te volgen. Met deze parallel aan de PHB lopende opleiding, worden jaarlijks, naast de verplichte PHB-modules, nog extra lesdagen  met specifieke en verdiepende lesstof aangeboden. De PHB en Hogere Boa opleiding Milieu worden dus gecombineerd aangeboden. Je voldoet dus enerzijds aan de opleidings- en examenverplichting van de Permanente her- en bijscholing Domein II Milieu en anderzijds ben je extra aan het investeren in kennis en vaardigheden als milieuboa en dat tegen een prijs die je voorheen moest betalen voor alleen de Permanente her- en bijscholing!

Investeren in jouw kennis, werken aan jouw ontwikkeling

De eisen aan kennis en vaardigheden worden steeds hoger. Als voorbeeld wijzen we maar even naar de Wet VTH en kwaliteitscriteria 2.2. De samenleving verwacht van de overheid een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De Hogere Boa Opleiding Milieu bestaat uit een lesprogramma van 4 dagen dat steeds parallel loopt aan de modules van de Permanente her- en bijscholing Domein II. Naast de lesstof die je nodig hebt om te voldoen aan je opleidingsvereisten voor de Permanente her- en bijscholing Domein II, krijg je meer verdiepingskennis en op jouw werk afgestemd praktijkonderricht aangeboden. Het doel is om jou als milieuboa de mogelijkheid te bieden je meer te specialiseren in de repressieve handhaving van de milieuwetgeving. Je bent in staat om als milieuspecialist diepgaandere milieuonderzoeken uit te voeren met de andere partners in de milieuhandhaving. De snel veranderende werkomgeving vraagt meer flexibiliteit in kennis en vaardigheden van jou als Boa. Met de Hogere Boa Opleiding Milieu wordt er geïnvesteerd in jouw kennis en toekomst binnen een professionele handhavingsorganisatie.

Wat is de winst voor jou en je werkgever?

  • Betere kwaliteit en dienstverlening door goed opgeleide werknemers.
  • Blijvend leren houdt je scherp en flexibel.
  • Door blijvend te leren, voel je je beter en ben je extra gemotiveerd.
  • Door blijvend te leren heb je de mogelijkheid om te groeien binnen je vakgebied, is er een grotere kans op doorstroming binnen jouw overheid.

 

De vierdaagse Hogere Boa opleiding Milieu wordt dus inclusief de Permanente her- en bijscholing aangeboden.  Dat betekent dus dat je voldoet aan je wettelijke opleidingsvereiste én dat je tegelijkertijd je kennis en vaardigheden in het vak van Boa vergroot. Met de Hogere BOA Opleiding Milieu sla je dus twee vliegen in één klap! Daarnaast verzorgt VerstallenMilieutrainingen, als extra service en ontlasting van onze opdrachtgevers, de communicatie met en inschrijving van de cursisten bij ExTH.

De Hogere Boa Opleiding Milieu wordt in Utrecht, nabij het NS-station gegeven. Natuurlijk kan de cursus bij voldoende deelnemers ook in company worden verzorgd of ergens bij u in de regio. Vanuit onze servicegedachte doen wij ons uiterste best om onze cursussen zoveel mogelijk te verzorgen bij onze opdrachtgevers of in hun regio, zodat onze cursisten minimaal hoeven te reizen. Dat is ook beter voor het milieu!

Programma 2020-2021: De Hogere Boa opleiding Milieu bevat in ieder geval de kennis voor de 4e keuzemodule van de PHB-domein II, met daarbij een verdere verdieping in het opmaken van een proces-verbaal van bevindingen, het verhoor of de module Bewust handhaven (LHS).

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@verstallenmilieutrainingen.nl of bel 06-18599480.

Informatie