Handhaving Wet op de Economische Delicten

Bij de handhaving van de milieuwetgeving speelt de Wet op de Economische Delicten een zeer belangrijke rol.

De Wet op de Economische Delicten (WED) is een wat vreemde wet binnen het strafrecht. De WED merkt allerlei overtredingen van wettelijke voorschriften aan als ‘economische delicten’. De wet geeft aan wat als overtreding dan wel als misdrijf wordt aangemerkt. Daarnaast kent de wet ook bijzondere bepalingen op het gebied van het strafprocesrecht. Economische delicten kunnen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gesanctioneerd. Een groot aantal instanties handhaaft economische delicten zoals de diverse rijksdiensten als de NVWA, de Inspectie SZW, de ILT, de FIOD, de provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het Openbaar Ministerie.

In deze training maken we je wegwijs in de WED en geven we antwoord op vragen als: Hoe weet ik wat een economisch delict is? Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf? Welke bevoegdheden heb je op grond van deze wet? Welke bijzondere maatregelen kent deze wet, die verreikende consequenties kunnen hebben voor betrokkenen?

Na deze training ben je er klaar voor om de Wet op de economische delicten goed toe te kunnen passen.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname