Bewijs verzamelen in milieuzaken

Bijna elke klacht, incident, calamiteit of ongewoon voorval, wordt gevolgd door een procedure. De ene ingrijpender dan de andere. Om een procedure bestuursrechtelijk of civielrechtelijk succesvol te laten zijn, hangt zeker af van de mate van het bewijs dat in die procedure wordt aangevoerd.

Als toezichthouder of piketmedewerker vertegenwoordig je de overheid op de plaats van het incident. Je dient informatie vast te leggen en uit te wisselen. Met deze training weet je welke eisen er zijn aan het bewijs, hoe je alle bewijsmiddelen vergaart, hoe je ze vastlegt, hoe je succesvol rapporteert en informatie uitwisselt. Professioneel bewijs verzamelen is een belangrijk onderdeel van je vak als handhaver.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een bewijs van deelname