Bestuurlijke strafbeschikking milieu

Een aantal daartoe aangewezen overheden hebben de mogelijkheid gekregen om bepaalde overtredingen uit de milieuwetgeving en keur door middel van een Bestuurlijke strafbeschikking milieu en keur buitengerechtelijk zelfstandig af te doen.

Daarmee is de unieke situatie ontstaan dat het bestuur die overtredingen op een zeer effectieve wijze zelfstandig kan bestraffen, door gebruik te maken van een doeltreffend strafrechtelijk instrument in de handhaving van de milieuwetgeving.

Niet alle overheden, zoals gemeenten, zijn aangewezen om gebruik te kunnen maken van de Bestuurlijke strafbeschikking milieu. Toch kan een gemeente ook gebruik maken van het instrument. In deze cursus wordt ook aangegeven hoe dit georganiseerd kan worden.

Aan de toepassing en het gebruik van de Bestuurlijke strafbeschikking milieu en keur zijn natuurlijk allerlei waarborgen en eisen verbonden. Na deze training heb je het inzicht in de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu en keur en ben je in staat deze beschikkingen met een gedegen kwaliteit op te (laten) maken en ervoor te zorgen dat aan de vormvereisten wordt voldaan. Ook de ‘gemandateerden’ die beslissen of de BSBm kan/mag worden opgemaakt binnen hun bestuursorgaan, zijn op vlieghoogte met deze training en kunnen hun verantwoordelijke taak naar behoren uitvoeren.

Onderwerpen:

 • Introductie en achtergrond BSB
 • Bevoegd gezag en mandaat
 • Organisatievereisten
 • Samenwerkingsovereenkomsten met andere bevoegde gezagen
 • In te zetten ambtenaren
 • Feitenlijst en boetebedragen
 • Grenzen aan beleidsvrijheid, contra-indicaties en waarborgen
 • Evenredigheid
 • Verzet
 • Toezichthouders en de BSBm
Informatie
 • 2 dagdelen
 • Na de training ontvang je een certificaat van deelname
 • Wordt verzorgd door ervaren docenten milieu uit de praktijk