Raadsman/Advocaat bij het verhoor

Het Wetboek van Strafvordering is recent ingrijpend gewijzigd. Zo heeft een verdachte (zowel staandegehouden als aangehouden voor alle feiten m.u.v. zgn. Mulder-feiten) het recht om zich, tijdens het verhoor door een opsporingsambtenaar, bij te laten staan door een advocaat of raadsman. Dat brengt een hele verandering met zich mee. De raadsman/advocaat wordt daarbij een actieve extra partij bij het verhoor van een verdachte door een opsporingsambtenaar!

In deze module gaan we in de ochtend nader in op de rechten en plichten van de opsporingsambtenaar, de rechten en plichten van de advocaat en de rechten van de verdachte. Hoe doe je dat in de praktijk? Hoe ver kan de raadsman gaan en hoe ver kan jij gaan? Wat zijn de consequenties in de praktijk voor het verhoor en waar moet je als opsporingsambtenaar (ook in je proces-verbaal) allemaal rekening mee houden. Per slot van rekening moet je dossier wel aan de wettelijke eisen voldoen en van professionaliteit getuigen.

In de middag trainen we met een acteur die als advocaat de verdachte bijstaat tijdens zijn verhoor door de opsporingsambtenaar. Een hele mooie gelegenheid om te oefenen met dit voor veel buitengewone opsporingsambtenaren onbekende fenomeen! De reacties van cursisten die deze module hebben gevolgd zijn zeer lovend.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname
  • We trainen het verhoor actief met een raadsman en verdachte