Scenariodenken bij incidenten. Als er sprake is van een incident of calamiteit treedt vaak de crisisorganisatie in werking, met het doel om snel actie te kunnen ondernemen. Het gaat daarbij vaak om reageren op de op dat moment ontstane crisissituatie en het nemen van maatregelen daarvoor. Dat alles terwijl er sprake is van tijdsdruk, onvoldoende actuele informatie van het incident, diverse belangen en vaak verschillende netwerkpartners met eigen 'agenda's'.

Veel verschillende disciplines en onderwerpen, die vragen om acties? Welke actie heeft de meeste prioriteit? Op dat moment willen en moeten we ook allemaal adequaat optreden. Dat gaat echter ook om denken aan wat er nog komt, hoe het incident zich kan ontwikkelen en welke scenario's zijn realistisch en wat kan er door te anticiperen aan maatregelen en besluitvorming nodig zijn. Dat is vooruitdenken en kijken door risico's te analyseren en scenario's uit te denken.

Tijdens deze training leer je met elkaar scenariodenken onder tijdsdruk met gebruik van herkenbare casuïstiek. We maken je ervan bewust om op een gestructureerde wijze de situatie te analyseren en kwalitatief goede besluiten te kunnen nemen, tunnelvisie te vermijden en vanuit een helicopterview te werken.

 

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname