Het belang van een kwalitatief juridisch goed opgesteld proces-verbaal (pv) is van evident belang voor het totale strafproces. Toch wil het daar in de praktijk nog wel eens aan schorten, ondanks dat iedere opsporingsambtenaar met vrucht een opleiding heeft gevolgd. Dat geldt zowel voor de algemene als de buitengewone opsporingsambtenaren.

VerstallenMilieutrainingen heeft een praktische training ontwikkeld voor het opmaken van het proces-verbaal, waarmee aan de juridische inhoudelijke eisen wordt voldaan en de kwaliteit van het proces-verbaal structureel kan worden verbeterd. De deelnemers wordt geleerd een pv op te maken dat een juiste weergave vermeldt van alle relevante feiten en omstandigheden die door de opsporingsambtenaar zijn waargenomen en alle bestanddelen van het strafbare feit worden meegenomen. Dat alles in een chronologische volgorde en juiste opbouw met daarbij ook de aandacht die naar de bewijsvoering van het document uit dient te gaan.

Tijdens de training schenken we ook aandacht aan het werken met een bewijsmatrix en het opstellen van een verhoorplan.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname
  • Je levert ter beoordeling en feedback processen-verbaal in