Dagelijks vinden er lekkages, morsingen, aanrijdingen, leidingbreuken enz., waarbij olie vrijkomt en (milieu)schade oplevert aan (water)wegen. Dat levert een hoop schade, onveilige situaties en hoge opruimingskosten op. Minerale oliën zijn stoffen die niet alleen milieuvervuilend zijn, maar ook bijvoorbeeld asfaltverharding en bekabeling kunnen aantasten met allen gevolgen van dien. Het is dus zaak om zo snel mogelijk in te grijpen, waarbij elke minuut telt. Minerale oliën kennen een zeer snelle horizontale en verticale verspreiding. De olievlekwerking op water laat zien hoe snel dat dit gaat.

Met deze praktische powertraining van 3 uurtjes, leer je welke snelle beperkende maatregelen je kunt nemen om veilig en direct de schade en gevolgen te beperken. Dat scheelt direct in de opruimingskosten, de milieuvervuiling en de schade. Daarna kunnen eventueel ingehuurde incidentbestrijdingsbedrijven de feitelijke opruiming op zich nemen.

Informatie
  • één dagdeel van 3 uur
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname