Oliebestrijding op (water)wegen en in rioleringen
15996
page-template-default,page,page-id-15996,page-child,parent-pageid-15619,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Oliebestrijding op (water)wegen en in rioleringen

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Dagelijks vinden incidenten en voorvallen plaats waarbij in meer of mindere mate minerale olie of soortgelijke stoffen worden gemorst of weglekken. We denken hierbij aan verkeersongevallen, lekkages, bedrijfsongevallen, illegale lozingen en stortingen. Hierdoor ontstaat vaak aanzienlijke schade aan (openbare) voorzieningen (zoals wegen en rioleringen) en het milieu (bodem en/of water).

Na deze training ben je in staat om direct bij de aanvang van een incident juist die passende eerste beheersmaatregelen te nemen die de gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken.

Een training bij uitstek geschikt voor wegbeheerders, brandweer, gemeenten, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders of incidentbestrijdingsbedrijven.