Piket trainingen van VerstallenMilieutrainingen zijn altijd praktijkgericht!
15619
page-template-default,page,page-id-15619,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Pikettrainingen

Bluswater, effecten en gevolgen beperken

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals betrokken bij branden.

De training geeft je meer inzicht in de impact van het vrijkomen van verontreinigd bluswater voor de leefomgeving.

Lees meer…

Oliebestrijding op (water)wegen en in rioleringen

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Dagelijks vinden incidenten en voorvallen plaats waarbij in meer of mindere mate minerale olie of soortgelijke stoffen worden gemorst of weglekken. We denken hierbij aan verkeersongevallen, lekkages, bedrijfsongevallen, illegale lozingen en stortingen. Hierdoor ontstaat vaak aanzienlijke schade aan (openbare) voorzieningen (zoals wegen en rioleringen) en het milieu (bodem en/of water).

Na deze training ben je in staat om direct bij de aanvang van een incident juist die passende eerste beheersmaatregelen te nemen die de gevolgen zoveel mogelijk kunnen beperken.

Lees meer…

Incidentbestrijdingsmaterialen toepassen of laten toepassen

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Een melding gekregen van een morsing, lekkage, brand of ongeval? Welke incidentbestrijdingsmaterialen zijn er voor handen en hoe kunnen die worden toegepast?

In de eerste minuten na een incident kunnen al door snelle, relatief eenvoudige ingrepen schade beperkende of milieubeschermende maatregelen genomen worden.

De daarvoor in te schakelen gespecialiseerde bedrijven hebben over het algemeen een langere aanrijtijd nodig dan jij als toezichthouder of piketmedewerker. Een uur is zo voorbij! Kostbare tijd, want de verontreiniging verspreidt zich intussen.

Lees meer…

Drugsafvaldumpingen

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

Het waren met name Brabant en Limburg die geplaagd werden door drugsafvaldumpingen, maar we zien dat de drugsafvaldumpingen zich als een olievlek verspreiden naar andere delen van het land.

Het is een gevolg van de druk die er in Brabant en Limburg wordt gezet op de bestrijding ervan. Een logisch gevolg dat men naar andere plaatsen verkast.

Als handhaver of piketmedewerker kan je geconfronteerd worden tijdens je dienst met drugsafvaldumpingen. Recent zijn er fondsen opgericht voor overheden om een tegemoetkoming te kunnen declareren voor de hoge gemaakte kosten van overheidsorganisaties.

Met deze training leer je op een veilige manier de gevolgen herkennen en bestrijden. Bovendien leer je een stukje bestuurlijke bewijsvergaring aan om de eventuele kosten te kunnen declareren bij het fonds of verhalen op eventuele daders.

Bij tijd en wijle worden er namelijk daders aangehouden en kan jouw organisatie de zeer hoge gemaakte kosten van afvoer, verwerking en eventuele sanering op de daders verhalen.

drugsafavldumpingen2

Indirecte lozingen

2 dagdelen / 8-20 deelnemers

We hebben méér dan 100.000 kilometer rioleringen in Nederland. Verschillende problemen dienen zich elke dag weer aan. Lekkages of morsingen bij bedrijven, illegale lozingen, illegale of onjuiste aansluitingen, verstoppingen door lozingen, aantasting door stoffen die niet in de riolering zouden mogen komen, drugslaboratoria….

Het is slechts een greep uit allerlei zaken waar je als toezichthouder of piketmedewerker, elke dag mee geconfronteerd kan worden.

Lees meer…