Piket trainingen

Bekijk hieronder ons aanbod Piket trainingen:

Bluswater, effecten en gevolgen beperken

Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals betrokken bij branden. De training geeft je meer inzicht in de impact en schadelijke gevolgen van het vrijkomen van verontreinigd bluswater voor de leefomgeving. Daarnaast leer je hoe en welke maatregelen er effectief bij branden genomen kunnen worden.

Oliebestrijding op (water)wegen en in rioleringen

Dagelijks vinden er incidenten plaats waarbij olie of soortgelijke stoffen worden gemorst of weglekken. Dat levert aanzienlijke (milieu)schade op. Met deze training weet je wat je aan maatregelen al kunt nemen om in afwachting van een saneringsbedrijf de schade en kosten al zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Incidentbestrijdingsmaterialen (laten) toepassen

Een melding gekregen van een morsing, lekkage, brand of ongeval? Welke incidentbestrijdingsmaterialen zijn er voor handen en hoe kunnen die worden toegepast? Een praktische training die je de kennis en vaardigheden brengt om direct in te kunnen grijpen bij allerlei incidenten.

Drugsafvaldumpingen

Drugsafvaldumpingen hebben grote gevolgen voor het milieu en de maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk. Deze praktische training is speciaal ontwikkeld voor personen die vanuit hun taak te maken hebben met drugsafvaldumpingen en biedt de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij de bestrijding van deze incidenten.

 

Incidenten en lozingen

Een chemische stof lekt naar de riolering, een dieselolielozing bij een verkeersongeval, een overgelopen opslagtank met slib. Een paar incidenten van de grote reeks die elke dag wel ergens plaatsvinden, soms met aanzienlijke gevolgen of grote gevaren. Deze praktische training geeft inzicht in de bestrijdingsmogelijkheden, werkwijzen en bevoegdheden om met deze incidenten om te kunnen gaan.

Communicatie bij incidenten

Incidenten en calamiteiten vinden elke dag plaats. In de meeste gevallen hebben we ook de veroorzaker in beeld. Soms is die hevig geëmotioneerd of wil deze niemand te woord staan. Deze training reikt je de mogelijkheden aan om de communicatie soepel en effectief te laten verlopen en het gewenste eindresultaat te bereiken.

Opleiding Calamiteitencoödinator

Met de opleiding Calamiteitencoördinator wordt u voorbereid op deze belangrijke rol. De bestrijding van calamiteiten en incidenten vraagt om een goede coördinatie. Tijdens deze 6-daagse praktische opleiding verwerft u de kennis en vaardigheden, die van u verwacht worden in de rol van de calamiteitencoördinator. ​

Powertraining Olie bestrijden

Een snelle training van 3 uurtjes om effectief en snel tegen lage kosten olie leren te bestrijden op (water)wegen. Een praktisch ingestoken training waarmee je de basis van de incidentbestrijding van olie snel onder de knie hebt.

Asbestincidenten

Asbestincidenten a.g.v. een brand, illegale sloop of dumping, leiden vaak tot onrust. Veel media-aandacht en de gevaren van asbest zorgen dat de aanpak van een asbestincident voor menig piket medewerker een uitdaging kan vormen om die onrust en gevaren te beteugelen. Deze training leidt op om effectiever om te kunnen gaan met asbestincidenten.

Scenariodenken bij incidenten

Bij incidenten en calamiteiten spelen factoren als informatiegebrek, tijd en aanwezigheid van netwerkpartners, media en publiek een grote rol. Welk besluit moet er worden genomen, op basis waarvan en op welk moment? Deze training is er op gericht om eenvoudiger te structureren en te opereren in de hectiek van een calamiteit of incident.

Briefen

De briefing heeft tot doel om informatie te delen en afspraken te maken in de samenwerking om uiteindelijk de juiste acties uit te kunnen (laten) voeren bij calamiteiten en incidenten. Met deze praktische training leert u wat en hoe u beter informatie deelt en afspraken maakt in de incidentbestrijding.

Waarnemen

Wat is waarnemen? Waarnemen gaat veel verder dan kijken. Een goede waarneming, een juiste interpretatie en een gedegen communicatie (ook schriftelijk) zijn belangrijke vaardigheden. Deze training helpt je om  effectiever te zijn in het waarnemen en communiceren bij incidenten en calamiteiten.

Maatregelen (laten) nemen

Bij calamiteiten of incidenten is er vaak sprake van gevaar of schade. Inperking en bestrijding ervan is een belangrijke taak voor de overheid en haar ambtenaren die op dat moment de calamiteit of het incident bestrijden. Maar hoe doe je dat en wat zijn je grenzen? Hoe ben en blijf je in regie? Deze training biedt de deelnemer het inzicht wat daarvoor nodig is.

Bekijk hieronder ons aanbod combi trainingen:

Basistraining piketmedewerker

De Basistraining piketmedewerker is speciaal bestemd voor nieuwe medewerkers die deel gaan nemen in een wachtdienstregeling. Als piketmedewerker komt er veel op je af. Er wordt door je ketenpartners, de bedrijven en de burgers een beroep gedaan op je specifieke kennis en vaardigheden. Deze training is er op gericht om je binnen de organisatie van jouw dienst een goede start te geven.

Combitraining Piketmedewerker

De Combitraining piketmedewerker is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die deelnemen in een wachtdienstregeling of gaan deelnemen in een wachtdienstregeling. Als piketmedewerker werk je in de hectiek van de piketdienst en heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig. Met deze opleiding werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als piketmedewerker.

Hogere Combitraining piketmedewerker

De Hogere Combitraining piketmedewerker (totaal 6 dagen incl. terugkomdag) is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die deelnemen aan wachtdienstregeling of gaan deelnemen in een wachtdienstregeling. Aan de hand van actuele en zwaardere casuïstiek wordt uitgebreid aandacht besteed aan je optreden en alles wat daarbij komt kijken als wachtdienstmedewerker.