Als toezichthouder milieu werk je in een dynamische samenleving met milieuwetgeving die vaak aan verandering onderhevig is. Jij moet als toezichthouder risico’s in kunnen schatten en in overeenstemming met je bevoegdheden zaken kunnen bijsturen en oplossen. Dat vraagt om specifieke vaardigheden en  inhoudelijke vakkennis. Bij VerstallenMilieutrainingen kun je de unieke Permanente her- en bijscholing (PHB) voor Toezichthouders volgen.  Deze cursus geeft je de benodigde handvatten om goed milieutoezicht te kunnen houden en te kunnen handhaven op het gebied van het omgevingsrecht.

Cursusinformatie

De cursus ‘Permanente her- en bijscholing voor Toezichthouders Milieu’ is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan een ‘PHB’ specifiek voor toezichthouders. Jaarlijks enkele dagen trainen levert minder belasting op, dan langdurige cursussen. Je dienstuitvoering wordt dus maar beperkt belast door de opleiding en dat is wel zo fijn.

Toezichthouders dienen tegenwoordig te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2 uit de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Hierin staat beschreven aan welke opleidingsvereisten een toezichthouder moet voldoen om ‘toezicht en handhaving milieu’ goed uit te kunnen voeren. Deze permanente her- en bijscholing levert dus een mooie bijdrage om aan je kwaliteitseisen te kunnen voldoen.

Onze docenten uit de praktijk nemen je mee in de specifieke taakvelden Milieu met daarin alle aandacht voor het werkveld van de toezichthouders en de eisen die aan een toezichthouder gesteld worden. Daarbij gebruiken we zoveel mogelijk op jouw praktijk afgestemde casuïstiek, waaraan je samen met je medecursisten werkt om de vakinhoudelijke kennis toe te kunnen passen. Die casuïstiek loopt als een rode draad door de hele cursus. Daarmee is de herkenbaarheid van de materie het grootst en komt dat je lerend vermogen ten goede.

In de cursus wordt ook aandacht besteed aan je praktisch optreden, want als toezichthouder moet je in staat zijn om doelgericht en helder te communiceren, om te gaan met conflictsituaties en een goede relatie met een bedrijf te onderhouden.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus beschik je over de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden om een handhavingszaak met de juiste handhavingsinstrumenten aan te pakken, overeenkomstig de daarvoor geldende bestuurlijke en juridische eisen. Je hebt je allerlei belangrijke aspecten voor de milieuhandhaving eigen gemaakt. Je weet als toezichthouder doelgericht en helder te communiceren en bent in staat om een toezichtplan en een rapportage op te maken.

Aantal dagen

De Permanente her- en bijscholing voor Toezichthouders bestaat uit een viertal modules verdeeld over een periode van 4 jaar. Elke module wordt afgesloten met een toets. Elke module bestaat uit 2 contactdagen. Nadat je alle vier modules met een voldoende hebt afgesloten, ontvang je een certificaat.

Informatie
  • 4 dagdelen per jaar gedurende 4 jaar
  • Je ontvangt na de opleiding een certificaat
  • Interactieve en praktisch ingestoken training