Steeds meer illegale lozingen vanuit drugslaboratoria veroorzaken gevaren en problemen in rioolstelsels, rioolwaterzuiveringsinstallaties, bodem en oppervlaktewateren. Brand, stankoverlast, verstoring van het zuiveringsproces en milieuschade zijn de kwalijke gevolgen. De maatschappelijke kosten zijn aanzienlijk.

VerstallenMilieutrainingen heeft een praktische training ontwikkeld speciaal voor ambtenaren van gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen, die de noodzakelijke kennis en vaardigheden biedt bij het onderzoek naar drugsafvallozingen in hun taakveld.

Het zuiden van Nederland wordt al menig jaar geteisterd door illegale dumpingen van afvalstoffen van  drugslaboratoria en hennepkwekerijen. De laatste tijd zien we deze illegale activiteiten als een soort olievlekwerking door het hele land plaats vinden, maar ook meer heimelijk plaats gaan vinden. De bestrijding van deze (milieu)criminaliteit en alle gevaren die dit met zich meebrengt, zoals brand, stankoverlast, het achterlaten van chemicaliën in woonwijken en andere vormen, vraagt meer inzicht en kennis in deze materie van gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, Staasbosbeheer en terreinbeheerders.

Deze speciale training is ontwikkeld om toezichthouders en opsporingsambtenaren die tijdens hun werkzaamheden met deze vorm van (milieu)criminaliteit worden geconfronteerd,  kennis en vaardigheden bij te brengen om daar op een juiste wijze mee om te kunnen gaan. Daarin komen onder meer zaken aan de orde als verschijningsvormen, schadelijke gevolgen, toezicht- en opsporingsaspecten, samenwerking, bestrijding, veiligheid, ruiming, kostenverhaal en do’s en don’ts. Door een landelijke opererende incidentenbestrijder zal tevens een praktisch bijdrage aan de training geleverd worden.

Na het volgen van deze Training ‘Drugsafvallozingen’ heb je een goed beeld en meer inzicht gekregen in de omgang met en de bestrijding van drugsafvallozingen. Je kunt je weg vinden in de samenwerking met andere ketenpartners en hebt een beter beeld van de ernst en reikwijdte van de risico’s.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname