Misdaad mag niet lonen. De milieuhandhavers stuiten tijdens hun werk op allerlei illegale activiteiten door bedrijven en personen die daarmee geld verdienen. De kosten van de illegale praktijken zijn meestal voor ons allemaal als belastingbetaler. Deze zaken leiden tot (economische) schade en vaak negatieve gevolgen voor mens en milieu. Voorbeelden zijn illegale verwerking of ontdoen van afvalstoffen, het gebruiken van verboden gewasbeschermingsmiddelen en biociden, illegale toepassing diergeneesmiddelen, veiligheid in het bedrijf niet op orde, voorzieningen niet aangebracht, etc.

Natuurlijk wordt tegen overtreders opgetreden. De plegers van milieufeiten krijgen vaak een geldboete of dwangsom. Toch is het de vraag of de straf of maatregel die uit het optreden volgt, opweegt tegen datgene wat men feitelijk met het illegale handelen heeft "verdient" of "bespaart". Beide staan vaak niet in verhouding tot elkaar. Je kunt je afvragen wat het voor zin heeft als een bedrijf een boete krijgt van 5.000 euro, maar het het verboden handelen 75.000 euro heeft verdiend. Dat kan met 'ontneming' stukken beter!

Daar waar het bij commune delicten intussen een feit is om wederrechtelijk  (onrechtmatig)  verkregen voordeel te ontnemen, is dit bij milieudelicten nog niet het geval. Deze training kan dus het verschil gaan maken.

In de meeste gevallen is het motief van de milieu-overtreder niet gericht op de aantasting van het milieu, maar op geldelijk gewin of het uitsparen van geld gericht. Er is dus sprake van een financieel motief.

Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel is een belangrijk instrument in de bestrijding van milieucriminaliteit. Wist u dat het wederechtelijke verkregen voordeel slechts aannemelijk gemaakt behoeft te worden en dus niet bewezen? Wist u dat een veroordeling, ook voor een overtreding of zelfs een andere overtreding voldoende is voor het OM om een ontnemingsprocedure te kunnen starten? Ontneming kan een belangrijke bijdrage leveren in het nalevingsgedrag, de bescherming van de veiligheid van mens en milieu en eerlijke concurrentieverhoudingen op de markt bewerkstelligen.

De training "ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel" is speciaal opgezet om de handhavers meer inzicht te bieden in de mogelijkheden van ontneming. We brengen je de kennis en vaardigheden bij om "ontneming" te gaan toepassen in de strijd met de overtreders van milieufeiten, die als oogmerk een financieel motief hebben bij hun handelen of nalaten. Ook voor milieucriminaliteit geldt dat "misdaad niet mag lonen".

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname