Oliebestrijding op (water)wegen en in rioleringen

Dagelijks vinden incidenten en voorvallen plaats waarbij in meer of mindere mate minerale olie of soortgelijke stoffen worden gemorst of weglekken. We denken hierbij aan verkeersongevallen, lekkages, bedrijfsongevallen, illegale lozingen en stortingen. Hierdoor ontstaat vaak aanzienlijke schade aan (openbare) voorzieningen (zoals wegen en rioleringen) en het milieu (bodem en/of water).

Na deze training ben je in staat om direct bij de aanvang van een incident juist die passende eerste beheersmaatregelen te nemen, die de gevolgen en (milieu)schade zoveel mogelijk kunnen beperken. Nadat deze eerste beperkende beheersmaatregelen zijn genomen, kunnen daarna de ingeschakelde bedrijven het incident verder beheersen en opruimen. Door op deze manier te handelen wordt een slagvaardige, effici├źnte en goedkopere vorm van bestrijding van 'olieincidenten' bereikt.

Een training bij uitstek geschikt voor wegbeheerders, brandweer, gemeenten, omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders of incidentbestrijdingsbedrijven.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname