Bij incidenten en calamiteiten zijn er in veel gevallen gevolgen opgetreden. Die gevolgen moeten zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. Met regelmaat hoor je ambtenaren zeggen dat ze bestuursdwang hebben toegepast. Is dat wel zo? Waren ze daarvoor bevoegd? Hebben ze wel de juiste juridische weg bewandeld? Met regelmaat blijkt dat dit niet het geval is geweest. De gevolgen daarvan kunnen aanzienlijk zijn. De betreffende overheid kan een schadevergoeding moeten betalen of de door de overheid gemaakte kosten kunnen zelfs niet worden verhaald op de veroorzaker.

Met de training "Maatregelen (laten) nemen" leer je hoe je maatregelen neemt, wat je bevoegdheden zijn, hoe je die in de praktijk toepast en wat de valkuilen zijn. Dat alles doen we op een praktische en interactieve manier.

 

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname