Dagelijks vinden er incidenten plaats waarbij er lozingen plaatsvinden naar rioleringen of naar oppervlaktewateren. De gevolgen van deze incidenten kunnen aanzienlijk zijn. Een ontploffing in een riolering, een rioolwaterzuivering waarvan het zuiveringsproces zodanig wordt verstoord dat zuiveren van afvalwater niet meer mogelijk is, stankoverlast, vissterfte, drinkwateraantasting, gevaar voor de volksgezondheid, etc. etc.

Als toezichthouder, milieuboa of piketmedewerker kun je met allerlei van dit soort incidenten te maken krijgen. Hoe pak je dat het beste aan? Welke gevaren liggen er op de loer? Waar liggen je bevoegdheden? Welke eersteĀ  maatregelen zijn belangrijk om te nemen? Hoe zit het met de samenwerking? Allerlei vragen waar me met deze praktisch ingestoken training antwoord op geven en die je in staat stellen om met incidenten en lozingen professioneel om te kunnen gaan.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname