Incidentbestrijdingsmaterialen (laten) toepassen

Een melding gekregen van een morsing, lekkage, brand of ongeval? Welke incidentbestrijdingsmaterialen zijn er voor handen en hoe kunnen die worden toegepast? In de eerste minuten na een incident kunnen al door snelle, relatief eenvoudige ingrepen schade beperkende of milieubeschermende maatregelen genomen worden. Hierdoor kunnen de gevaren, de impact en de schade enorm beperkt worden. Bovendien laat je zien dat je als bestrijder van het incident slagvaardig aan het werk gegaan bent. Dat wordt ook door de buitenwacht van je verwacht als je op zo'n melding reageert.

Natuurlijk zijn er ervaren incidentbestrijders als gespecialiseerde bedrijven waar we afspraken mee hebben of die we in kunnen schakelen. Deze gespecialiseerde bedrijven hebben over het algemeen een langere aanrijtijd nodig dan jij als toezichthouder of piketmedewerker. Een uur is zo voorbij! Kostbare tijd, want de verontreiniging en gevolgen verspreiden zich intussen horizontaal en verticaal.

Met deze training weet je welke materialen je allemaal zeer snel en effectief kunt inzetten en niet te vergeten hoe je dat ook doet. Dat bespaart niet alleen je dienst, overheid, maatschappij en de veroorzaker veel geld, maar je presenteert je als overheidsvertegenwoordiger ook als een daadkrachtig persoon, die van wanten weet.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname