E-learning bij VerstallenMilieutrainingen

E-learning bij VerstallenMilieutrainingen

Een goed leerproces vraagt om variatie in werkvormen. Daarom biedt VerstallenMilieutrainingen in haar opleidingen een interessante mix aan van verschillende uitdagende werkvormen. Naast het gebruikelijke klassikale leren bieden we onze werkvormen ook online aan.

Wij beseffen dat elke deelnemer een overheersende voorkeur heeft in de manieren van leren en denken. De één leert beter met beelden (visueel), terwijl de ander meer auditief is ingesteld of beter onthoudt door zelf te doen en toe te passen. Weer anderen onthouden juist beter door te lezen of te schrijven.

VerstallenMilieutrainingen wil daarom ook zorgen dat de deelnemers een gevarieerd aanbod van werkvormen tegemoet kunnen zien bij het volgen van de aangeboden opleidingen. Dat komt niet alleen de efficiency ten goede, maar ook de onderlinge samenwerking en zelfontplooiing van de deelnemers. Natuurlijk stemmen we daarbij onze opleidingen steeds zoveel mogelijk af met onze opdrachtgevers.