Tja, heeft u die uitzending van Zembla afgelopen week ook gezien? Een hele discussie rondom het gevaar voor de gezondheid van sporters op kunstvelden bestrooid met aanzienlijke hoeveelheden rubbergranulaat (vermalen autobanden). Elkaar tegensprekende internationale deskundigen rollen qua meningen en opvattingen over elkaar heen. Het rubbergranulaat bevat stoffen als pak’s, zware metalen, benzeen etc. Voor de gezondheid […]

Lees meer

Zo vaak worden ze verkeerd en ondeskundig toegepast door brandweer, gemeenten, wegbeheerders of waterbeheerders: Dispergeermiddelen. Typisch geval van “Het middel is vaak erger dan de kwaal”. Dispergeemiddelen worden bij de bestrijding van olieverontreinigingen op grote schaal toegepast. Op veel te grote schaal en totaal ondeskundig. Vaak overgehaald door een goed verkooppraatje van een salesman in die […]

Lees meer
WERKEN MET DE LANDELIJKE HANDHAVINGSTRATEGIE (LHS)

Uit een recent in Brabant gehouden eerste inhoudelijke enquête blijkt dat een aanzienlijk deel van de toezichthouders het beoordelen van het gedrag van de overtreder in de interventiematrix te complex vindt en om bijzondere vaardigheden vraagt. Door de interpretatieverschillen van toezichthouders ontstaan er te veel verschillen in de toepassing wat het beoogde doel “leving playing field” […]

Lees meer