WERKEN MET DE LANDELIJKE HANDHAVINGSTRATEGIE (LHS)

Uit een recent in Brabant gehouden eerste inhoudelijke enquête blijkt dat een aanzienlijk deel van de toezichthouders het beoordelen van het gedrag van de overtreder in de interventiematrix te complex vindt en om bijzondere vaardigheden vraagt. Door de interpretatieverschillen van toezichthouders ontstaan er te veel verschillen in de toepassing wat het beoogde doel “leving playing field” […]

Lees meer
Olieverontreiniging

Het komt regelmatig voor dat olieverontreinigingen op wegen of in rioleringen niet doeltreffend worden bestreden en uiteindelijk tot meer schade leiden. Laatst kwam er een melding van een olieverontreiniging binnen van een willekeurige beek in Nederland. Na wat speurwerk bleek die olieverontreiniging een gevolg te zijn van een verkeersongeval wat ruim 24 uur eerder had […]

Lees meer