Bluswater, effecten en gevolgen beperken

Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals betrokken bij branden.

De training geeft je meer inzicht in de impact van het vrijkomen van verontreinigd bluswater voor de leefomgeving. Als gevolg van het blussen van een brand is er sprake van een onvolledig verbrandingsproces.  Immers, hoe hoger de temperatuur is, hoe groter het verbrandingsproces is. Door het onvolledige verbrandingsproces ontstaan allerlei milieu bezwaarlijke stoffen, zoals bijv. PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Door brand te blussen komen deze milieu bezwaarlijke stoffen in het bluswater terecht, met alle gevolgen van dien.

Aan de hand van praktijkcases wordt in deze praktische training geoefend om de gevolgen voor de leefomgeving van het blussen van branden beter onder controle te brengen en te beperken. Daarbij wordt tevens gekeken naar welke middelen of methodieken kunnen worden aangewend. In de training gaan we ook nader in op de juridische aspecten en de 'do en don’ts.'

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname