De Basistraining piketmedewerker is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers die deel gaan nemen in een wachtdienstregeling. Als piketmedewerker komt er veel op je af. Er wordt door je ketenpartners, de bedrijven en de burgers een beroep gedaan op je specifieke kennis en vaardigheden.

Deze training is er op gericht om je binnen de organisatie van jouw dienst een goede start te geven als het gaat om je optreden bij de bestrijding van klachten, calamiteiten en incidenten.

Startende piketmedewerkers hebben het vaak moeilijk als piketmedewerker. Ze gaan met weinig kennis en ervaring op het complexe gebied van incidentenbestrijding op allerhande klachten en calamiteiten af. Daar worden ze in veel gevallen geconfronteerd met een batterij aan ervaren ketenpartners, emoties van de veroorzaker en onrust uit de directe omgeving van het incident. De verwachtingen die door de omgeving aan een wachtdienstmedewerker worden gesteld zijn vaak hoog. Immers, hij of zij is diegene die door het bevoegd gezag wordt afgevaardigd om op locatie regie te nemen in zijn rol binnen het incident. Het is een vereiste om dan ook goed bekend te zijn met je taak of rol binnen de wachtdienstorganisatie.

De Basistraining Piketmedewerker gaat in grote lijnen in op diverse aspecten die voor jou van belang zijn bij de voortdurend veranderende incidenten- en calamiteitenbestrijding.

In de training wordt je een goed beeld gegeven van het complexe werkveld en krijg je meer inzicht in je rol als piketmedewerker binnen de incidenten- en calamiteitenbestrijding. Kortom we maken je klaar voor  de eerste  stap in de incidentenbestrijding als piketmedewerker. Zo kun je goed voorbereid aan de slag.

Na het volgen van deze Basistraining Piketmedewerker heb je een goed beeld en meer inzicht gekregen in je rol als piketmedewerker binnen je bestuurlijke organisatie. Je bent in staat om de kleinere incidenten op de juiste wijze aan te pakken en af te doen. Dit komt in je optreden voor een professionele organisatie tot uiting en levert een belangrijke bijdrage aan het beeld wat burgers en bedrijven mogen hebben van een betrouwbare en slagvaardige overheidsinstantie.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname