Tja, heeft u die uitzending van Zembla afgelopen week ook gezien? Een hele discussie rondom het gevaar voor de gezondheid van sporters op kunstvelden bestrooid met aanzienlijke hoeveelheden rubbergranulaat (vermalen autobanden). Elkaar tegensprekende internationale deskundigen rollen qua meningen en opvattingen over elkaar heen. Het rubbergranulaat bevat stoffen als pak’s, zware metalen, benzeen etc. Voor de gezondheid […]

Lees meer

Zo vaak worden ze verkeerd en ondeskundig toegepast door brandweer, gemeenten, wegbeheerders of waterbeheerders: Dispergeermiddelen. Typisch geval van “Het middel is vaak erger dan de kwaal”. Dispergeemiddelen worden bij de bestrijding van olieverontreinigingen op grote schaal toegepast. Op veel te grote schaal en totaal ondeskundig. Vaak overgehaald door een goed verkooppraatje van een salesman in die […]

Lees meer
WERKEN MET DE LANDELIJKE HANDHAVINGSTRATEGIE (LHS)

Uit een recent in Brabant gehouden eerste inhoudelijke enquête blijkt dat een aanzienlijk deel van de toezichthouders het beoordelen van het gedrag van de overtreder in de interventiematrix te complex vindt en om bijzondere vaardigheden vraagt. Door de interpretatieverschillen van toezichthouders ontstaan er te veel verschillen in de toepassing wat het beoogde doel “leving playing field” […]

Lees meer
Olieverontreiniging

Het komt regelmatig voor dat olieverontreinigingen op wegen of in rioleringen niet doeltreffend worden bestreden en uiteindelijk tot meer schade leiden. Laatst kwam er een melding van een olieverontreiniging binnen van een willekeurige beek in Nederland. Na wat speurwerk bleek die olieverontreiniging een gevolg te zijn van een verkeersongeval wat ruim 24 uur eerder had […]

Lees meer

Steeds meer gaat de aandacht uit naar het bij een brand vrijkomende bluswater. Dat is niet onterecht. Er komen nogal wat vervelende stoffen met dat bluswater vrij uit het brandende object. Wat kunnen en wat moeten we op zo’n moment met dat bluswater? Moeten we bemonsteren, en zo ja op wat en hoe lang gaat […]

Lees meer
Blog milieutrainingen

Zie je op dit moment binnen de overheid veel aandacht voor de communicatieve vaardigheden, blijkt de grootste ergernis van Nederlanders het gebrek aan kennis te zijn. Laatst las ik nog een artikel waarin stond dat de focus voor de Nederlandse ambtenaar minder op kennis kwam te liggen, maar meer op communicatie. Wat heb je aan […]

Lees meer