De training 'Asbestincidenten' is een praktisch ingestoken training hoe te handelen bij asbestincidenten om verspreiding van en blootstelling aan asbest te voorkomen en/of te beperken. Asbest komt niet alleen vrij bij branden, maar ook bijv. bij het slopen, verbouwen en illegaal storten van asbest. De toepassing van asbest gaat verder dan gebouwen. Asbest kan in allerlei voertuigen verwerkt zijn, in leidingen, rioleringen, technische installaties en in de procesindustrie.

Vast staat dat daar waar asbest vrijkomt het naast de risico's voor de volksgezondheid, het ook veel onrust kan veroorzaken. Een doeltreffende aanpak, goede afstemming met de netwerkpartners en aandacht voor de communicatie zijn essentieel om de risico's en maatschappelijke onrust te beperken. Met deze praktische training worden handvatten gegeven om dit met een goede aanpak en samenwerking te bereiken.

 

 

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname