Het nemen van monsters van afvalwater of oppervlaktewater vindt dagelijks in grote aantallen plaats. Een groot deel is bestemd voor het vaststellen van heffingen, een ander deel is ter controle van de waterkwaliteit of vergunningsparameters en weer andere dienen als bewijs in een handhavingszaak. Daar er aan een groot deel van deze monsters rechtsgevolgen vast kunnen zitten, spreekt het voor zich dat monsters op een adequate, zorgvuldige wijze genomen worden en metingen op de juiste manier worden verricht.

In deze training worden de theorie en praktijk van het meten en nemen van (afvalwater)monsters op een interactieve wijze behandeld, waarbij ook veel aansprekende voorbeelden uit de praktijk de revue zullen passeren.

Na deze training ben je in staat om zelfstandig kwalitatieve goede monsters te nemen en metingen te verrichten. Je krijgt een goed inzicht in wat er bij monsterneming en metingen komt kijken en leert ook de valkuilen te herkennen als het gaat om meten en bemonsteren.

Informatie
  • 2 dagdelen
  • Na de training ontvang je een certificaat van deelname