Niet doen!!! Oliebestrijding en dispergeermiddelen

Zo vaak worden ze verkeerd en ondeskundig toegepast door brandweer, gemeenten, wegbeheerders of waterbeheerders: Dispergeermiddelen.

Typisch geval van “Het middel is vaak erger dan de kwaal”. Dispergeemiddelen worden bij de bestrijding van olieverontreinigingen op grote schaal toegepast. Op veel te grote schaal en totaal ondeskundig. Vaak overgehaald door een goed verkooppraatje van een salesman in die producten, onder het motto dat het “biologisch afbreekbaar” is.  Laat u niets wijs maken! Deze chemische bestrijding zorgt er alleen maar voor dat de olie als het ware in kleine brokjes wordt verdeeld en zich verder in ons ecosysteem verspreidt met uiteindelijk als vergaarput onze prachtige oceanen met alle moois wat zich daarin bevindt.

Hoe? Olieverontreinigingen dienen zoveel mogelijk bestreden te worden door absorptie of door het mechanisch opzuigen van olieconcentraties.

Kijk voor de beste bestrijdingsmaterialen op: www.handysafetykits.nl 

of voor onze training:  Oliebestrijding op (water)wegen en in rioleringen https://verstallenmilieutrainingen.nl/piket-trainingen/

Geef een reactie