“Gedrag overtreder bepalen te moeilijk”

Uit een recent in Brabant gehouden eerste inhoudelijke enquête blijkt dat een aanzienlijk deel van de toezichthouders het beoordelen van het gedrag van de overtreder in de interventiematrix te complex vindt en om bijzondere vaardigheden vraagt. Door de interpretatieverschillen van toezichthouders ontstaan er te veel verschillen in de toepassing wat het beoogde doel “leving playing field” in gevaar brengt. In onze training “Werken met de Landelijke handhavingstrategie” wordt met name aan het onderdeel “gedrag van de overtreder” specifieke aandacht besteed. Voor nadere informatie zie onze totaal vernieuwde website met een nog veel uitgebreider trainingsprogramma voor VTH-partners. www.verstallenmilieutrainingen.nl

Geef een reactie