Olieverontreiniging op beek

Het komt regelmatig voor dat olieverontreinigingen op wegen of in rioleringen niet doeltreffend worden bestreden en uiteindelijk tot meer schade leiden.

Laatst kwam er een melding van een olieverontreiniging binnen van een willekeurige beek in Nederland. Na wat speurwerk bleek die olieverontreiniging een gevolg te zijn van een verkeersongeval wat ruim 24 uur eerder had plaatsgevonden. Zoals zo vaak gebeurt, had een vrachtautochauffeur z’n dieselolietank kapot gereden.  Hoewel de hulpdiensten ter plaatse waren geweest was er met onvoldoende kennis van zaken getracht de olie te bestrijden.

De betreffende riolering waarin natuurlijk een aanzienlijk deel van de dieselolie was gestroomd, bleek een hemelwaterriolering te zijn, die uitstroomde in een sloot en uiteindelijk ongeveer een kilometer verderop in de beek uitstroomde. De noodzakelijke kennis van het bestrijden van olie op (water)wegen ontbrak hier bij de hulpdiensten. Dat noem ik dan een leermomentje!

Geef een reactie