Bluswater hoeft geen probleem te zijn

Steeds meer gaat de aandacht uit naar het bij een brand vrijkomende bluswater. Dat is niet onterecht. Er komen nogal wat vervelende stoffen met dat bluswater vrij uit het brandende object.

Wat kunnen en wat moeten we op zo’n moment met dat bluswater? Moeten we bemonsteren, en zo ja op wat en hoe lang gaat dat dan duren? Allerlei vragen rijzen er meestal bij of direct na de brand. Het zijn vaak de piketmedewerkers die in de eerste lijn aan de bak moeten, maar niet goed weten hoe te handelen.

Meer kennis over bluswater, de effecten ervan en gevolgen kunnen beperken helpt alle betrokken overheidsambtenaren een stuk verder en wordt het duidelijk dat bluswater geen probleem hoeft te zijn.

Geef een reactie