Olieverontreiniging

Het komt regelmatig voor dat olieverontreinigingen op wegen of in rioleringen niet doeltreffend worden bestreden en uiteindelijk tot meer schade leiden. Laatst kwam er een melding van een olieverontreiniging binnen van een willekeurige beek in Nederland. Na wat speurwerk bleek die olieverontreiniging een gevolg te zijn van een verkeersongeval wat ruim 24 uur eerder had […]

Lees meer

Steeds meer gaat de aandacht uit naar het bij een brand vrijkomende bluswater. Dat is niet onterecht. Er komen nogal wat vervelende stoffen met dat bluswater vrij uit het brandende object. Wat kunnen en wat moeten we op zo’n moment met dat bluswater? Moeten we bemonsteren, en zo ja op wat en hoe lang gaat […]

Lees meer
Blog milieutrainingen

Zie je op dit moment binnen de overheid veel aandacht voor de communicatieve vaardigheden, blijkt de grootste ergernis van Nederlanders het gebrek aan kennis te zijn. Laatst las ik nog een artikel waarin stond dat de focus voor de Nederlandse ambtenaar minder op kennis kwam te liggen, maar meer op communicatie. Wat heb je aan […]

Lees meer